Avís Legal

En compliment amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Nom comercial: Cycling Holidays – Rodabike
Responsable: Cycling Holidays SL
CIF: B55729669
Adreça: Crer. de Santa Joaquima de Vedruna, 27, 43850 Cambrils (TARRAGONA)
Contacte: Tel. +34 977 794 653 – Email: info@cyclingholidays.es
Activitat: “Comerç al detall d’articles esportius en establiments especialitzats” “Agència de viatges”

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El portal web té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

Cycling Holidays SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d’aquesta.

A fi de mantenir actualitzada la informació publicada el portal Web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de Cycling Holidays SL o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc web.

Cycling Holidays SL prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web.

L’ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que mediï prèvia i expressa autorització de Cycling Holidays SL

Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions: Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics; se citi expressament a Cycling Holidays SL com a font i origen d’aquells; el propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els fins de la Web i/o activitat de Cycling Holidays SL; i no es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per Cycling Holidays SL, prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, Cycling Holidays SL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

Cycling Holidays SL declara la seva respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb Cycling Holidays SL

RESPONSABILITAT

Cycling Holidays SL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que Cycling Holidays SL. desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés al lloc web de Cycling Holidays SL, com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

Cycling Holidays SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent en la pàgina Web de Cycling Holidays SL

No obstant això, i a compliment del que es disposa en la LSSI, Cycling Holidays SL es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb Cycling Holidays SL

Cycling Holidays SL no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en el seu lloc web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant d’aquestes.

LINKS

El lloc web no disposa d’enllaços o enllaços de tercers. En el cas que en la Web es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, Cycling Holidays SL no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Cycling Holidays SL assumirà cap responsabilitat pels continguts algun enllaç pertanyent a un lloc Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels enllaços o altres llocs d’Internet. Aquests enllaços es proporcionaran únicament per a informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Cycling Holidays SL.

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers.

L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Cycling Holidays SL, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, Cycling Holidays SL no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Cycling Holidays SL i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. Cycling Holidays SL tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers sotmesos al que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 RGPD).

La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme per Cycling Holidays SL, i tenen per finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques.

Els serveis prestats per Cycling Holidays SL estan dirigits a majors d’edat. En el supòsit excepcional que es desenvoluparà algun servei dirigit específicament a menors d’aquesta edat, Cycling Holidays SL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per al tractament d’aquests.

Cycling Holidays SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrats i al deure de tractar-los amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquest efecte adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, t’indiquem quals són els drets que li assisteixen:

  • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Sol·licitar la rectificació de les seves dades.
  • Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”).
  • Limitar o oposar-te a l’ús que li donem a les seves dades.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
  • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
  • Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l’autoritat de control (agència espanyola de protecció de dades)

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:

Responsable: Cycling Holidays SL
Direcció: Crer. de Santa Joaquima de Vedruna, 27, 43850 Cambrils · B55729669
E-mail: info@cyclingholidays.es

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, Agència Espanyola de Protecció de Dades

LLEI APLICABLE I JURISDICIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, Cycling Holidays SL i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de Tarragona (capital), Espanya.